Knowhow van Loxam Module erkend en goedgekeurd
door de toewijzing van een CE-markering

Loxam Module kreeg zopas de CE-markering toegekend voor zijn volledige Modulox gamma, dit overeenkomstig het besluit van 29 oktober 2007 inzake geprefabriceerde constructies. Het betreft een kwaliteitsenprestatiewaarborg die voldoet aan de Richtlijn van Europese Gemeenschappen inzake Bouwproducten 89/106/EEG. Voor Loxam Module is dit de bevestiging op het hoogste niveau van zijn servicebeleid.

Modulox van Loxam Module, een kwaliteitslabel

Modulox van Loxam Module, een kwaliteitslabel

De evolutieve oplossing Modulox is een van de sterproducten in het aanbod van Loxam Module. Het biedt een antwoord op alle tijdelijke of langdurige huisvestingsbehoeften, waaronder klaslokalen, kantoren, vergaderzalen, ontvangstruimten, verkooppunten, archiefruimten, refters, kleedruimten, sanitaire voorzieningen, enz.

Het Modulox-gamma beschikt over een CE-markering en de modulaire bouwunits zijn ook de enige die over een TWCB-validering beschikken voor hun seismische prestaties.

De Modulox units kunnen boven en naast elkaar geplaatst worden. Ze combineren onbeperkte modulariteit met uitstekende structurele prestaties, zowel qua stevigheid, duurzaamheid als akoestische en thermische isolatie... stuk voor stuk kwaliteiten die leidden tot het behalen van de CE-markering.

De verplichte CE-markering bewijst dat een product alle controles onderging op de conformiteit met een reeks essentiële vereisten, met name op het vlak van veiligheid.

Deze normen worden beschreven in Europese teksten zoals de Europese Richtlijn inzake Bouwproducten (89/106/EEG) en bieden ook het recht tot vrij verkeer op de markt van alle lidstaten van de Europese Gemeenschap.

Voor een CE-markering is vooraf een Europese Technische Goedkeuring (ETG) vereist die bevestigt dat een product aan bepaalde prestaties voldoet inzake stabiliteit, mechanische weerstand, duurzaamheid, functionele geschiktheid en brandveiligheid. Na een reeks tests kon Loxam Module aantonen dat Modulox voldoet aan alle vereisten, waardoor het zijn goedkeuring kreeg: ETG 11/0003.

Een audit van het fabricageproces bevestigde vervolgens de correcte toepassing van de kwaliteitsverbintenis van de handleiding productiecontrole in de fabrieken, op basis waarvan de CE-markeringen nr.1166 – CDP – 0145 en nr. 1166 – CPD – 0146 werden toegekend: een erkenning voor de constante kwaliteit van de Loxam Module oplossingen.

Maar Loxam Module gaat nog een stap verder met een exclusiviteit op de markt van de modulaire units: de validering door het TWCB van de seismische prestaties van zijn modulaire units. Zodoende is de klant bevrijd van alle eventuele bijkomende attestering op dit vlak.

Het Modulox gamma Het Modulox gamma is het resultaat van de expertise en de knowhow van hooggekwalificeerde professionals, in naleving van alle geldende reglementeringen en met respect voor het leefmilieu. Het omvat specifieke uitrustingen en gepersonaliseerde producten die voldoen aan de meest verscheiden noden.

Dit gamma van geprefabriceerde units met stalen structuur werd ontwikkeld door Loxam Module. Het is leverbaar in twee breedten (2,50 m en 3 m) en één lengte (6m), met een hoogte onder plafond van 2,50 m. Het combineert architecturale kwaliteit en modulariteit en leent zich voor constructies op maat tot 3 niveaus (GV + 2). Naast de onderlinge verwisselbaarheid van de volle sandwichpanelen (vol of met deur of raam), biedt Loxam Module nog talrijke andere opties om de units aan te passen aan de specifieke projectvereisten.

LOXAM MODULE is een filiaal van LOXAM, de nr. 1 in materiaalverhuur, en steunt op de slagkracht van een Europese groep die zich sinds meer dan 40 jaar specialiseert in materiaalverhuur aan professionals. LOXAM beschikt over een netwerk van 530 agentschap- pen met ISO 9001 en ISO 14001 certificering, ten dienste van de Industrie, Collectiviteiten, de Bouwsector en Openbare Werken.