{{ option.label }}

Trilstamper op benzine

PN2/PN3 - ≤ 70 kg

Prijs per dag o.b.v. het weektarief:

31,63 €
*

incl. BTW/dag

Trilstamper op benzine

PN2/PN3 - ≤ 70 kg

Réf. 023-0005

Eigenschappen Materieel Veiligheid

Eigenschappen

  • Eenvoudig in het gebruik.
  • Minder trillingen.
  • Gemakkelijk vervoeren, laden en lossen

Toepassingen

Verdichten van alle types grond- (kleihoudende of korrelige materialen, zand ...) en deklagen, in kleine ruimten (sleuven en leidingen, sloten en kanalen, aanaardingen en funderingen, herstelling van asfalt ...)

Veiligheid

Informatie

- Hef nooit een trilstamper in werking en trek er ook niet aan: de machine kan ongecontroleerd achteroverkantelen met verwondingen aan de onderste ledematen van de gebruiker als mogelijk gevolg.

- Om schade te voorkomen, moeten minimumafstanden tussen de verdichter en de leidingen in acht worden genomen: 25 tot 40 cm, naargelang de classificatie van de machine.

Gebruiksregels

- Door het schuine profiel kan een trilstamper naar voor worden verplaatst zonder dat de gebruiker bijzondere voorzorgen hoeft te nemen. Ze moet dus alleen worden voortgeduwd en geleid.

- Gebruik nooit een trilstamper op harde grond (bv.: beton, straatstenen): het stootblok kan breken.
* * Dagelijkse huurprijs voor een huurperiode van 7 dagen of meer, inclusief schadegarantie, milieubijdrage en BTW, exclusief afleveringskosten.

Neem contact op met ons

{{ actionLabel }}